Nye roller i kommunernes HR- og personalefunktion

Der er sket en bevægelse fra de driftsorienterede personaleadministrative opgaver mod de mere rådgivnings- og udviklingsmæssige opgaver for kommunernes HR- og personalemedarbejdere. HR- og personalefunktionernes rolle er blevet mere strategisk end tidligere, og reformer og organisationsændringer betyder, at der i endnu højere grad er behov for at arbejde med forandringsledelse og organisationsudvikling.

HR- og personalefunktionernes arbejdsområde er ikke længere kun traditionelle områder som personalepolitikker, MUS-koncepter og administration af løn og personaleforhold. Nu handler det mere om udvikling af organisationen og ledere. 

Publikationen “Kommunernes HR- og personalefunktion - opgaver, brugere og kompetencer”, der er udgivet af KL og HK, sætter fokus på en række centrale spørgsmål: Hvad betyder det for eksempel for de roller og opgaver, medarbejderne skal varetage fremover? Og hvilke kompetencer bliver centrale for HR- og personalemedarbejdere? 

De fire kompetenceprofiler

På baggrund af en række interviews i kommunerne giver publikationen et bud på fire kompetenceprofiler, som der er brug for på HR- og personaleområdet. De fire profiler er:

  • HR-generalisten
  • Projekt- og proceslederen
  • Personalejurakonsulenten
  • Lønkonsulenten

Du kan læse mere om, hvad der kendetegner dem ved at downloade publikationen til højre  i artiklen og se filmen i toppen af artiklen, hvor nogle af interview-personerne kommer med deres synspunkter. 

Publikationen er målrettet kommunale ledere og medarbejdere, som arbejder inden for HR- og personaleområdet i bred forstand. Publikationen behandler blandt andet hvordan ledelse og medarbejdere på området kan understøtte udviklingen af de nye roller.

 

Download publikation
266.18 KB
Om publikationen

Publikationen er udgivet af KL, HK Kommunal og Fremfærd. 

Den er skabt på baggrund af en række interviews i seks kommuner: Mariagerfjord, Lolland, Vejle Silkeborg, Holstebro og Glostrup.

Parterne har også udgivet publikationen 'Kommunernes økonomifunktion - opgaver, brugere og kompetencer'. Læs mere om den publikation og download den på personaleweb.dk.

Kontakt: 

Jan Struwe Poulsen, KL's Konsulentvirksomhed.
Email: jtp@kl.dk

Elin Jørgensen, HK Kommunal
Email: elin.joergensen@hk.dk